Πρόκειται για ένα δοχείο με πολύ καλή θερμομόνωση, ώστε να διατηρεί επί μακρύ χρόνο την υψηλή θερμοκρασία του νερού. Ο σκοπός του δοχείου αδρανείας Buffer είναι να αποθηκεύει ζεστό νερό όταν αυτό παράγεται από την λειτουργία του λέβητα κάθε τύπου, αντλία θερμότητας (ή του ηλιακού συλλέκτη) και να μας παρέχει ζεστό νερό όταν παύει να λειτουργεί ο λέβητας ή η αντλία θερμότητας.

Το δοχείο αδρανείας Buffer συνδέεται εν σειρά με τον λέβητα (είτε αυτός είναι λέβητας πετρελαίου, φυσικού αερίου, ξυλολέβητας, λέβητας πέλλετ – βιομάζας, αντλία θερμότητας) ή και με τους ηλιακούς συλλέκτες.

Προσφέρει μεγάλη οικονομία καυσίμων, λόγω του ότι δεν χρειάζεται να λειτουργεί η αντλία θερμότητας ή ο λέβητας κατά τη χρονική διάρκεια που η κυκλοφορία του ζεστού νερού γίνεται από το νερό που έχει αποθηκευθεί στο δοχείο αδρανείας.

Μπορούμε να τοποθετήσουμε  ένα ή δύο εναλλάκτες για τη χρήση του ηλιακού ή της επιπλέον πηγής ενέργειας (ξυλολέβητα, τζάκι κλπ). Ανάλογα με την ισχύ της εγκατάστασης τοποθετούμε και το αντίστοιχο δοχείο Buffer.

BUFFER

BUFFER 200 300 500 800 1000 1500 2000 2500
Χωρητικότητα  (lt) 200 300 500 800 1000 1500 2000 2500
Ισχύς εγκατάστασης (κW) <30 <40 <50 <80 <100 <150 <200 <250
Διάμετρος (mm) 550 550 650 790 790 1000 1150 1150
Ύψος        (mm) 1350 1410 1610 1860 2040 2170 2200 2680
Τιμή  Δοχείο (Euro)  299 345  442  572 637 1.040 1.157 1.690 
Τιμή Ι εναλλάκτη (Euro)  338 384   527  624  715  1.144  1.333  1.952
Τιμή ΙΙ εναλλάκτη (Euro)  364  403  598  702  767  1.287  1.430  2.146

Οι τιμές είναι λιανικής και επιβαρύνονται με το νόμιμο φπα.