Ο ρομαντισμός , θαλπωρή και θέρμανση σε μία πρόταση!

Το παραδοσιακό τζάκι ήταν πάντα μια πινελιά ρομαντισμού και διακόσμησης στην κατοικία ,ενώ τα τελευταία χρόνια λόγω αύξησης τον καυσίμων αποτελεί και μια εναλλακτική ή κύρια πηγή θέρμανσης, προσφέροντας θέρμανση και θαλπωρή στο σπίτι .
Τι τύποι από τζάκια υπάρχουν ?
Το τζάκι κατασκευάζεται σε διάφορους τύπους .
• Με σημείο αναφοράς το μέσο μεταφοράς ,σε τζάκι αέρα, τζάκι νερού,τζάκι ακτινοβολίας
• Με σημείο αναφοράς το καύσιμο σε τζάκι pellet , τζάκι ξύλου ,τζάκι βίοαιθανόλης
• Με σημείο την τοποθέτηση σε τζάκι σόμπα ( clio ) , τζάκι κρυφής τοποθέτησης ( iris )
• Με σημείο κάλυψης χώρου σε τζάκι χώρου ( clio ) ,τζάκι πολλαπλών χώρων ( iris )
Η Mytherm τα τελευταία χρόνια, διαθέτει στην αγορά πολλούς τύπους από ενεργειακό τζάκι- ενεργειακό τζάκι ξύλου αέρα, τζάκι ξύλου νερού και ενεργειακό τζάκι ξύλου αέρα τύπου κασέτας και τζάκι ξύλου νερού τύπου κασέτας.
Το ενεργειακό τζάκι αέρα ξύλου και το τζάκι νερού ξύλου καθώς και οι κασέτες αέρα ξύλου ή κασέτες νερού ξύλου μπορούν να εξοπλιστούν με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (θερμοστάτες, ανεμιστήρες χώρου για τα τζάκια αέρα και θερμοστάτη, κυκλοφορητή, δοχείο διαστολής για τζάκια νερού) για την αυτόματη και απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Το ενεργειακό τζάκι ξύλου αέρα καθώς και η κασέτα ξύλου αέρα, μπορούν κατόπιν ζήτησης, να εξοπλιστούν με κατάλληλα εξαρτήματα ( αεραγωγοί, στόμια, περσίδες, ανεμιστήρας χώρου) και να θερμάνουν και έως τρεις επιπλέον απομακρυσμένους χώρους.