Η παραδοσιακή πηγή θέρμανσης

Ο λέβητας πετρελαίου είναι ο πιο εύκολος και οικονομικός σε αγορά, τρόπος θέρμανσης ενός χώρου.
Είναι ο πιο διαδεδομένος τύπος λέβητα χάριν της ευκολίας εγκατάστασης , της οικονομικής του αγοράς και της ευκολίας χρήσης του.
Τα τελευταία χρόνια λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου, το μερίδιο του συνεχώς συρρικνώνεται, ειδικά για μοντέλα παρωχημένης τεχνολογίας.
Νέου τύπου λέβητες πετρελαίου, με τεχνολογία συμπύκνωσης, με χαμηλή κατανάλωση πετρελαίου, προσπαθούν να καλύψουν αυτή την πτωτική πορεία.
Τι τύποι λέβητα πετρελαίου υπάρχουν?
Οι λέβητες πετρελαίου κατασκευάζονται σε διάφορους τύπους .
• Με σημείο αναφοράς το μέσο μεταφοράς, σε λέβητες νερού πετρελαίου , λέβητες αέρα πετρελαίου.
• Με σημείο αναφοράς την τεχνολογία, λέβητες πετρελαίου νερού , λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου νερού.
• Με σημείο αναφοράς τον τρόπο διάθεσης, σε λέβητες πετρελαίου νερού ή αέρα , λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου νερού, μονάδες πετρελαίου και σε μονάδες συμπύκνωσης πετρελαίου.
Η Mytherm εδώ και πολλά χρόνια έχει σε γραμμή παραγωγής πολλούς τύπους λέβητα πετρελαίου νερού και λέβητα πετρελαίου αέρα – αερολέβητες πετρελαίου.
Επίσης διαθέτει στην αγορά και λέβητες πολλαπλών καυσίμων όπως πετρέλαιο -αέριο – ξύλο – pellet και βιομάζας
Τα τελευταία χρόνια εξέλιξε και κατασκευάζει νέους τύπους λεβήτων και μονάδων με τεχνολογία συμπύκνωσης με πολύ μεγάλο βαθμό απόδοσης και οικονομία στο καύσιμο.