Η εναλλακτική  πηγή θέρμανσης

Ο λέβητας μικτής καύσης είναι μία καινούργια ανάγκη κάλυψής των αναγκών θέρμανσης, που δημιουργήθηκε από την ραγδαία αλλαγή των τιμών των καυσίμων και την ανάγκη εναλλακτικών καυσίμων .
Το βασικό καύσιμο μπορεί να είναι το πετρέλαιο ή το pellet και εναλλακτικό το ξύλο ή βιομάζα.
Υπάρχουν πολλοί τύποι λεβήτων μικτής καύσης με δυο ή και τρία καύσιμα.
Τι τύποι λέβητα μικτής καύσης υπάρχουν?
Με σημείο αναφοράς το μέσο μεταφοράς, σε λέβητες νερού μικτής καύσης , λέβητες αέρα μικτής καύσης
• Η Mytherm εδώ και πολλά χρόνια έχει σε γραμμή παραγωγής πολλούς τύπους λέβητα μικτής καύσης νερού και λέβητα μικτής καύσης αέρα.
• Λέβητας μικτής καύσης νερού τύπος RS με βασικό καύσιμο πετρέλαιο και αέριο και εναλλακτικά pellet
• Λέβητας μικτής καύσης νερού τύπος SL με βασικό καύσιμο πετρέλαιο και αέριο και εναλλακτικά pellet
• Λέβητας μικτής καύσης νερού τύπος ΗΤ με βασικό πηγή ενέργεια τον ήλιο και εναλλακτικά πετρέλαιο, αέριο, pellet, και κατόπιν παραγγελίας βιομάζα και ξύλο.
• Λέβητας μικτής καύσης νερού τύπος GS με βασικό καύσιμο πετρέλαιο και αέριο και εναλλακτικά pellet
• Λέβητας μικτής καύσης νερού τύπος WA με βασικό καύσιμο ξύλο και εναλλακτικά pellet, πετρέλαιο ή αέριο .
• Λέβητας μικτής καύσης νερού τύπος WD με βασικό καύσιμο ξύλο και εναλλακτικά pellet, βιομάζα ,πετρέλαιο ή αέριο .
• Λέβητας μικτής καύσης νερού τύπος WAS με βασικό καύσιμο το pellet και εναλλακτικά βιομάζα , πετρέλαιο , αέριο , και κατόπιν παραγγελίας ξύλο
• Λέβητας μικτής καύσης νερού τύπος WLS με βασικό καύσιμο το ξύλο και εναλλακτικά pellet βιομάζα , πετρέλαιο, αέριο.
• Λέβητας μικτής καύσης αέρα αερολέβητα τύπος TM με βασικό καύσιμο το pellet και εναλλακτικά πετρέλαιο, αέριο και κατόπιν παραγγελίας ξύλο .
• Λέβητας μικτής καύσης αέρα αερολέβητα τύπος TR με βασικό καύσιμο το πετρέλαιο και κατόπιν παραγγελίας pellet.