Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην παραγωγή Ζ.Ν.Χ.

Ο Λέβητας ζεστού νερού χρήσης GS είναι ένας νέος λέβητας ,σύγχρονης τεχνολογίας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, διαθέτει ανοξείδωτο εναλλάκτη για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, μπορεί να συνδυαστεί με καυστήρα πετρελαίου, pellet ,αερίου ,βιομάζας και κατόπιν παραγγελίας με καύσιμο ξύλο.
Οποιουδήποτε τύπου καυστήρα και εάν επιλέξουμε, θα έχουμε άφθονο ζεστό νερό χρήσης και ένα λέβητα για να καλύπτει κύρια ή επικουρικά τις ανάγκες θέρμανσης μας .
Ο Λέβητας ζεστού νερού χρήσης GS είναι ένας νέος λέβητας που παράγει κάθε στιγμή την ποσότητα ζεστού νερού χρήσεις που χρειαζόμαστε, αλλά παράλληλα αποθηκεύει και μία ποσότητα Ζ.Ν.Χ. για μικρές καταναλώσεις.