Το κατεστημένο στην θέρμανση

Ο λέβητας νερού και ο λέβητας αέρα – αερολέβητας είναι η βασική πηγή θέρμανσης για κάθε χώρο, κατοικία, γραφείο, επαγγελματικό ή βιομηχανικό χώρο. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες λεβήτων ανάλογα με το καύσιμο, το μέσο και την δυνατότητα καύσης πολλαπλών πηγών καυσίμου.
Τι τύποι λέβητα υπάρχουν ?
• Με σημείο αναφοράς το μέσο μεταφοράς ,σε Λέβητα νερού, Λέβητα αέρα – Αερολέβητα.
• Με σημείο αναφοράς την τεχνολογία , Λέβητα νερού ή αέρα με ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα και ηλεκτρικό ρεύμα , Λέβητα νερού ή αέρα χωρίς ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα και ηλεκτρικό ρεύμα .
• Με σημείο αναφοράς το καύσιμο σε , Λέβητα νερού ή αέρα pellet , Λέβητα νερού ή αέρα πετρελαίου , Λέβητα νερού ή αέρα ξύλου, Λέβητα νερού ή αέρα αερίου, Λέβητα νερού ή αέρα πολλαπλών καυσίμων μικτής καύσης, Λέβητα νερού ή αέρα ηλεκτρικός, Λέβητα νερού ή αέρα με ηλιακή ενέργεια, Λέβητα νερού παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Ζ.Ν.Χ.
• Με σημείο την κάλυψη περισσοτέρων αναγκών, σε Λέβητες θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και αποθήκευσης ενέργειας .
Η Mytherm εδώ και πολλά χρόνια έχει σε γραμμή παραγωγής πολλούς τύπους Λεβήτων σε διαφορές ισχύς και καύσιμα. Επίσης παράγει καινοτόμους υβριδικούς ηλιακούς λέβητες και λέβητες παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.
Η εταιρία Mytherm εντός του 2017 άρχισέ να διαθέτει κατά αποκλειστικότητα μονάδες και λέβητες αερίου γερμανικών προδιαγραφών και ευρωπαϊκών κατά 95 % πρώτων υλών με την εμπορική ονομασία Hofamat στα Βαλκάνια και στην ανατολική Ευρώπη .