Η εταιρία μας με την 25ετή εμπειρία της σε συστήματα  παραγωγής ενέργειας έχει να προτείνει διάφορα συστήματα παράγωγης ζεστού νερού χρήσης με βάση τις πραγματικές ανάγκες του  συνεργάτη. Οι προτάσεις ποικίλουν ανάλογα με το καύσιμο, πετρέλαιο – αέριο – pellet – ξύλο – βιομάζα – ηλιακή ενέργεια αλλά και ηλεκτρική ενέργεια. Όποιο σύστημα και εάν επιλέξουμε θα ήμαστε σίγουροι για το τελικό αποτέλεσμα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.

Στον πίνακα με την αξιολόγηση μπορούμε να δούμε διαφορές βαθμολογίες που βασίζονται στο κόστος αγοράς ή στο κόστος χρήσης ή στο ενεργειακό αποτύπωμα του συστήματος. Σε επιμέρους  αξιολόγηση, για  την τελική επιλογή του κατάλληλου για τον συνεργάτη μας συστήματος, λαμβάνουμε και άλλους παράγοντες υπ όψιν όπως:

⇒ Ο επαρκής για κάθε σύστημα χώρος

⇒ Η επαρκή και κατάλληλη τεχνογνωσία  για χρήση, συντήρηση και λειτουργία του επιλεγμένου συστήματος

⇒ Η επάρκεια και το κόστος του καυσίμου σε κάθε ζήτηση

⇒ Η δυνατότητα αδρανοποίησης του συστήματος για μακρά χρονικά διαστήματα.
π.χ. εποχιακά ξενοδοχεία, χωρίς επιπλέον κόστη ή ειδική συντήρηση.

Επιπλέον σημαντικό λόγο στην τελική επιλογή μας έχει ο παράγοντας  περιοδικής παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, μεγάλες εκρηκτικές καταναλώσεις σε μικρό χρονικό διάστημα ή σε μεγάλο ποσοστό, η σταθερή σε ωριαία και ημερήσια κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης.

Σε κάθε περίπτωση η τελική επιλογή  του συστήματος μπορεί να είναι μία σύνθετη πρόταση πρωτεύων και δευτερεύων ή και τρίτο σύστημα που θα περιλαμβάνει την επιλογή ενός συστήματος με χαμηλό κόστος χρήσης π.χ ηλιακή ενέργεια και ο συνδυασμός της με ένα δεύτερο ή και τρίτο σύστημα ασφαλείας π.χ. λέβητας παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, αντλία θερμότητας ή και ακόμα και ηλεκτρικές αντιστάσεις.

Μπορείτε να δείτε τις προτάσεις μας στις κάτωθι παραπομπές

Για κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους
& μικρά ξενοδοχεία

box1

Για μεγάλες καταναλώσεις
& ξενοδοχεία

box2