Το ζεστό νερό χρήσης είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένο με το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων  και  η χρήση του κρίνεται βασική και άκρως απαραίτητη για τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Ζεστό νερό χρειαζόμαστε στην κατοικία, στον επαγγελματικό μας χώρο, στη βιομηχανία, στο ξενοδοχείο και όπου υπάρχει καθαρισμένο περιβάλλον συνυφασμένο με συνθήκες υγιεινής.

Η ανάγκη για Ζ.Ν.Χ. σε ποσότητα και ποιότητα, είναι συνδεδεμένη με το χώρο χρήσης ,κατοικία, βιομηχανία, εστιατόρια, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους κλπ και με χρήση  στα  μπάνια, κουζίνες, πλυντήρια κλπ. Στην μελέτη για την εκτίμηση των αναγκών μας, για τον όγκο και ποιότητα (θερμοκρασία  Ζ.Ν.Χ.) του ζεστού νερού χρήσης, πρέπει να λάβουμε  σαν προσαύξηση  5 – 10 %  όταν στο υδραυλικό μας δίκτυο διαθέτουμε ανακυκλοφορία  Ζ.Ν.Χ. (π.χ. ξενοδοχεία).

Επίσης η μέση κατανάλωση διαφοροποιείται κατά εποχή (χειμώνα – καλοκαίρι) και κατά την κουλτούρα των χρηστών κατά  25 – 30 %. Ένας άλλος παράγοντας που  πρέπει  να λάβουμε υπό όψιν  μας είναι η θερμοκρασία   στο δίκτυο κρύου  νερού – δίκτυο πόλης – γεώτρηση – δεξαμενές σε κλειστό χώρο – δεξαμενές σε ανοικτό χώρο.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Ζ.Ν.Χ*