Ατομικές μονάδες πετρελαίου

Η ατομική μονάδα της σειράς ST triplex  είναι μια νέα δημιουργία  εμπειρίας 25ετών στην κατασκευή ενεργειακών συστημάτων, αποτελείται από χαλύβδινο σώμα με ειδικά κατασκευασμένο φλογοθάλαμο και εστία καύσης με αστεροειδή μορφή, εσωτερικά το σώμα του λέβητα φέρει ανοξείδωτο κάδο υψηλής αντοχής, για την δημιουργία αναγκαστικής πορείας των καυσαερίων που διαμορφώνει το περιβάλλον του χώρου καύσης.

Ατομική μονάδα πετρελαίου

Όλη αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία επιτρέπει την μεγάλη εκμετάλλευση των καυσαερίων, υψηλός βαθμός απόδοσης άνω του 90 % (οικονομία), την εύκολη και γρήγορη ρύθμιση (μαλακή λειτουργία) για ελαχιστοποίηση των ρύπων, την εύκολη πρόσβαση στην εστία καύσης και τον εύκολο καθαρισμό (service) αυτής.

Τύπος  ST triplex  αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύγχρονο λεβητοστάσιο και περιλαμβάνει:

·         Λέβητα triplex χαλύβδινο –ανοξείδωτο – μαντεμένιο 
·         Καυστήρα πετρελαίου Riello
·         Κυκλοφορητή  τριών ταχυτήτων
·         Κλειστό δοχείο διαστολής βαρέως τύπου
·         Πλήρη πίνακα οργάνων
·         Καλύμματα με ηλεκτροστατική βαφή και ηχομόνωση
·         Βαλβίδα ασφαλείας ½

Ατομική μονάδα πετρελαίου